Kunstgården

Fanaveien 245

 

Kunstneratelier og verksted.

I tillegg til kunstnerisk aktivitet, kurs for barn og voksne. 

 

- Vibeke Rød Kjøde, Maleri, installasjon, tegning og tekst

 

Program høst 2011: